świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Numer umowy SK/594/SL/15-W/2019
Data podpisania 11.03.2019
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ  w Gdyni
Wartość zamówienia: 2.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2019 11:14 Korekta Beata Chudzik