prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Numer umowy SK/602/SL/21-W/2019
Data podpisania 11.03.2019
Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa w terminie od dnia 11.03.2019 r. do 26.04.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Osoba fizyczna
Wartość zamówienia: 4.272 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.05.2019