Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pod nazwą "Rozlicz PIT 2019 w Gdyni"

Numer umowy SK/2719/MP/65-W/2019
Data podpisania 18.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej pod nazwą "Rozlicz PIT 2019 w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegrzółka & KO Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 152 521,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020