Wykonanie zadań serwisowych na stronie GCWP

Numer umowy SK/209/MP/6-W/2019
Data podpisania 31.01.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zadań serwisowych na stronie internetowej GCWP - www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Productions sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 830,24
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019