Wykonanie projektu plakatu informacyjnego oraz ulotki na potrzeby 12 edycji ŚTP 2019

Numer umowy SK/2574/MP/54-W/2019
Data podpisania 04.11.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu plakatu informacyjnego oraz ulotki na potrzeby 12 edycji ŚTP 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mr. Bloom Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2 767,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020