Wykonanie: opinii w zakresie konieczności (lub braku) podjęcia uchwały w zakresie powierzenia ARG zadań własnych Gminy Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2143/MP/48-W/2019
Data podpisania 27.09.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie: opinii w zakresie konieczności (lub braku) podjęcia uchwały w zakresie powierzenia ARG zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.
Wartość zamówienia: 8 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020