Wykonanie materiałów z logo na potrzeby realizacji projektu Biznes Junior

Numer umowy SK/104/MP/4-W/2019
Data podpisania 22.01.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów z logo na potrzeby realizacji projektu Biznes Junior realizowanego przez GCWP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 4 250,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019