Wykonanie materiałów z logo I love Gdynia na potrzeby obsługi inwestorów

Numer umowy SK/2593/MP/57-W/2019
Data podpisania 31.10.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów z logo I love Gdynia na potrzeby obsługi inwestorów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 38 609,70
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020