wykonanie materiałów z logo GCWP na potrzeby działań realizowanych przez GCWP

Numer umowy SK/1648/MP/34-W/2019
Data podpisania 22.07.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów z logo GCWP na potrzeby działań realizowanych przez GCWP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Abigraf
Wartość zamówienia: 3 031,95
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020