Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych z logo na potrzeby wydarzeń wspierających rozwój poradnictwa zawodowego w Gdyni

Numer umowy SK/2765/MP/66-W/2019
Data podpisania 02.12.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych z logo na potrzeby wydarzeń wspierających rozwój poradnictwa zawodowego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Media Nord Sebastian Bać
Wartość zamówienia: 4 807,20
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020