Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Projektu "30+ na start (II)"

Numer umowy SK/1104/MP/27-W/2019
Data podpisania 31.05.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Projektu "30+ na start (II)"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 5 575,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019