Wykonanie materiałów informacyjnych przenośnych typu roll up na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2020"

Numer umowy SK/2879/MP/70-W/2019
Data podpisania 12.12.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów informacyjnych przenośnych typu roll up na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2020"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Easy Stand Agnieszka Szafraniec
Wartość zamówienia: 6 838,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020