Współorganizacja konferencji Product Camp 2020

Numer umowy SK/2847/MP/68-W/2019
Data podpisania 02.12.2019
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja konferencji Product Camp 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ultimo Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 123 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Makieła
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: k.makiela@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020