Roczna opłata za członkostwo w Urban Land Institute

Numer umowy SK/1100/MP/26-W/2019
Data podpisania 15.05.2019
Przedmiot zamówienia: Roczna opłata za członkostwo przedstawiciela Miasta Gdyni w Urban Land Institute
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 900,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019