Realizacja projektów medialnych na rzecz Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2810/MM/161-W/2019
Data podpisania 27.11.2019
Przedmiot zamówienia: Realizacja projektów medialnych na rzecz Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gremi Media SA
Wartość zamówienia: 98 400,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020