Przeprowadzenie szkolenia pt. „Analiza ryzyk prawnych w działalności gospodarczej”

Numer umowy SK/2378/MP/49-W/2019
Data podpisania 09.10.2019
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt. „Analiza ryzyk prawnych w działalności gospodarczej”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Palak
Wartość zamówienia: 124,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Urban
Nr telefonu: 58 668-20-23
E-mail: m.urban@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020