Prowadzenie Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2019"

Numer umowy SK/1322/MP/29-W/2019
Data podpisania 03.06.2019
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2019" w dn. 10 czerwca 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Artur Kiełbasiński
Wartość zamówienia: 750,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019