Pokrycie kosztu kolacji dla uczestników warsztatów w ramach projektu Digital Hansa

Numer umowy SK/2626/MP/61-W/2019
Data podpisania 08.11.2019
Przedmiot zamówienia: Pokrycie kosztu kolacji dla uczestników warsztatów w ramach projektu Digital Hansa
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Personal Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Makieła
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: k.makiela@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020