Opłata za zakup logotypu Financial Times

Numer umowy SK/531/MP/15-W/2019
Data podpisania 27.02.2019
Przedmiot zamówienia: Opłata za zakup logotypu Financial Times
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Financial Times Ltd
Wartość zamówienia: 1 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019