Opłata za udział w konferencji ULI w Warszawie

Numer umowy SK/980/MP/21-W/2019
Data podpisania 17.04.2019
Przedmiot zamówienia: Opłata za udział przedstawiciela Miasta Gdyni w konferencji ULI w Warszawie w dn. 21-22 maja 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 700,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019