Opłata za udział w konferencji ULI Poland Places w Warszawie

Numer umowy SK/2008/MP/41-W/2019
Data podpisania 05.09.2019
Przedmiot zamówienia: Opłata za udział w konferencji ULI Poland Places w Warszawie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 100,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020