Opłata rejestracyjna za udział w konferencji ULI w Warszawie

Numer umowy SK/93/MP/3-W/2019
Data podpisania 14.01.2019
Przedmiot zamówienia: Opłata rejestracyjna za udział przedstawiciela Miasta Gdyni w konferencji ULI w Warszawie w dniach 4-6 lutego 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 6 500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019