Opłata rejestracyjna za stoisko podczas Targów EXPO Real 2019 w Monachium

Numer umowy SK//1817/MP/38-W/2019
Data podpisania 14.08.2019
Przedmiot zamówienia: Opłata rejestracyjna za stoisko podczas Targów EXPO Real 2019 w Monachium
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Pomorza SA
Wartość zamówienia: 7 555,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Pasieczna
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: m.pasieczna@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020