Ochrona mienia i osób na Targach Pracy w Gdyni

Numer umowy SK/1090/MP/25-W/2019
Data podpisania 15.05.2019
Przedmiot zamówienia: Ochrona mienia i osób na Targach Pracy w Gdyni w dn. 6 czerwca 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Nord Security sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 107,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2019
Data udostępnienia informacji: 12.07.2019