Druk materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy SK/1019/MP/22-W/2019
Data podpisania 29.04.2019
Przedmiot zamówienia: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej w roku 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Vipro s.c.
Wartość zamówienia: 2 847,45
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019