Doprowadzenie internetu do lad na Targi Pracy w Gdyni

Numer umowy SK/1020/MP/23-W/2019
Data podpisania 29.04.2019
Przedmiot zamówienia: Doprowadzenie internetu do lad na Targi Pracy w Gdyni w dn. 6 czerwca 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Limes sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 968,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019