Aktualizacja Rejestru Danych o Przedsiębiorstwach na kolejny rok

Numer umowy SK/499/MP/13-W/2019
Data podpisania 19.03.2019
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja Rejestru Danych o Przedsiębiorstwach na kolejny rok - hosting i serwis
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jakub Kurlenda
Wartość zamówienia: 6 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019