zamówienie na druk wkładki wyborczej w wyborach do PE

Numer umowy SK/1022/SO/49-W/2019
Data podpisania 25.04.2019
Przedmiot zamówienia: druk i kolportaż wkładki wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego z siedziba w Tczewie przy ul. Gazety Tczeskiej 1
Wartość zamówienia: 6273,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Barańska
Nr telefonu: 58 668-86-11
E-mail: i.baranska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019