Zakup 26 Norm Specjalistycznych

Numer umowy SK/2807/SO/205-W/2019
Data podpisania 17.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup 26 Norm Specjalistycznych w formie plików PDF
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Wartość zamówienia: 2 476,10
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Neubert
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019
Data udostępnienia informacji: 21.07.2020