umowa na tablice wyborcze

Numer umowy SK/2036/SO/181-W/19
Data podpisania 05.09.2019
Przedmiot zamówienia: rozwiezienie, rozstawienie wyborczych tablic informacyjnych oraz umieszczenie na nicj obwieszczeń wyborczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Berg prowadzący firmę Kris Trans z siedzibą w Gdyni, przy ul. Dickmana 36a/14
Wartość zamówienia: 29 995,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 11.12.2019
Data udostępnienia informacji: 11.12.2019