umowa na rozstawienie tablic wyborczych

Numer umowy SK/402/SO/6-W/2019
Data podpisania 18.02.2019
Przedmiot zamówienia: rozwiezienie, rozstawienie, tablic informacyjnych, umieszczenie na tablicach obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad dzielnic
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Krzysztof Berg Kris-Trans z siedziba w Gdyni przy ul. Dickmana 36a/14
Wartość zamówienia: 23030
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Barańska
Nr telefonu: 58 668-86-11
E-mail: i.baranska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 18.02.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019