umowa na najem lokalu wyborczego

Numer umowy SK/423/SO/8-W/2019
Data podpisania 19.02.2019
Przedmiot zamówienia: wynajem pomieszczenia na siedzibę lokalu wyborczego w wyborach do rad dzielnic
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny
Wartość zamówienia: 1500 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Barańska
Nr telefonu: 58 668-86-11
E-mail: i.baranska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 19.02.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019