umowa na lokal wyborczy

Numer umowy SK/2050/SO/183-W/19
Data podpisania 25.09.2019
Przedmiot zamówienia: najem pomieszczenia na siedzbę obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" z siedziba w Gdyni, przy ul. Korzennej 15
Wartość zamówienia: 1 500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 11.12.2019
Data udostępnienia informacji: 11.12.2019