umowa na druk obwieszczeń, wytycznych dot. wyborów do rad dzielnic

Numer umowy SK/401/SO/5-W/2019
Data podpisania 15.02.2019
Przedmiot zamówienia: druk obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okw w wyborach do rad dzielnic, o zarejestrowanych kandydatach na radnych, wytycznych dla okw, regulaminów pracy okw.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" Magdalena Kleczyk z siedziba w Gdyni.
Wartość zamówienia: PLN 4 372,40
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamuch-majewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 15.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019