umowa na druk obwieszczeń wyborczych

Numer umowy SK/2038/SO/182-W/2019
Data podpisania 05.09.2019
Przedmiot zamówienia: druk obwieszczeń o numerach i granicach obwodów w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Magdalena Kleczyk Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kapitańskiej 11B
Wartość zamówienia: 2 460,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 11.12.2019
Data udostępnienia informacji: 11.12.2019