Umowa na druk kart do głosowania

Numer umowy SK/732/SO/41-W/2019
Data podpisania 20.03.2019
Przedmiot zamówienia: druk kart do głosowania w wyborach do rad dzielnic
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Miasto na prawach powiatu
Wykonawca: Drukarnia Cyfrowa "Infodruk" Magdalena Kleczyk
Wartość zamówienia: 15741,74
Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Barańska
Nr telefonu: 58 668-86-11
E-mail: i.baranska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019