rozwiezienie i plakatowanie tablic informacyjnych (PE)

Numer umowy SK/955/SO/46-W/2019
Data podpisania 22.04.2019
Przedmiot zamówienia: rozwiezienie, ustawienie, zwiezienie tablic informacyjnych, rozplakatowanie na nich urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyboracg do Parlamentu Europejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Berg Kris-Trans z siedzibą w Gdyni przy ul. Dickmana 36a/14
Wartość zamówienia: 2750,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020