niszczenie akt

Numer umowy SK/2720/SO/203-W/2019
Data podpisania 02.12.2019
Przedmiot zamówienia: wywóz i niszczenie dokumentów zgromadzonych w Archiwum, które nie podlegają przechowywaniu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Archiv Usługi Archiwizacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Nadolu przy ul. Augustyna Struka 4
Wartość zamówienia: 1200 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Wioletta Staluszka-Stencel
Nr telefonu: 58 620-67-67
E-mail: w.staluszka-stencel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019