lokal wyborczy (PE)

Numer umowy SK/1031/SO/53-W/2019
Data podpisania 26.04.2019
Przedmiot zamówienia: lokal wyborczy (PE)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny" z siedziba w Gdyni przy ul. Korzennej 15
Wartość zamówienia: 1500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020