lokal wyborczy (PE)

Numer umowy SK/1030/SO/52-W/2019
Data podpisania 26.04.2019
Przedmiot zamówienia: najem lokalu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Senior z siedziba w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
Wartość zamówienia: 1600,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020