druk obwieszczeń wyborczych (PE)

Numer umowy SK/947/SO/45-W/2019
Data podpisania 22.04.2019
Przedmiot zamówienia: druk obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Magdalena Kleczyk Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" z siedziba w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 11B
Wartość zamówienia: 2890,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-11
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020