Z dnia 2019-12-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.12.2019 r. w sprawie:

1779/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1780/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1781/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
1782/19/VIII/R - podpisania Umowy Inwestycyjnej dotyczącej udzielenia pożyczki na realizację projektu pn.: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”
1783/19/VIII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
1784/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku"
1785/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Halo Ferie”
1786/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju społecznego uczniów gdyńskich szkół i przedszkoli poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie
1787/19/VIII/U - przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami”.
1788/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1789/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1790/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni
1791/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni.
1792/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Samopomocy w Gdyni
1793/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Samopomocy Maczka 1 z siedzibą w Gdyni
1794/19/VIII/P - opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Gdyni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
1795/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1796/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020