Z dnia 2019-12-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2019 r. w sprawie:

1750/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
1751/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok.
1752/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
1753/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV).
1754/19/VIII/R - zmiany treści Zarządzenia Nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmienionego Zarządzeniem nr 10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2005 roku, Zarządzeniem Nr 16070/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 września 2006 roku, Zarządzeniem nr 2794/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 lipca 2007 r. oraz Zarządzeniem nr 851/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lutego 2011 roku
1755/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 35 w Gdyni
1756/19/VIII/R - otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
1757/19/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
1758/19/VIII/M - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych
1759/19/VIII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Chylońskiej 113 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
1760/19/VIII/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2020”
1761/19/VIII/M - zawarcia umowy partnerskiej z Partnerem wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)”
1762/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni
1763/19/VIII/O - powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
1764/19/VIII/O - przekazania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2020 r.
1765/19/VIII/O - przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2020 r.
1766/19/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy MAŁY KACK
1767/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
1768/19/VIII/S - ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
1769/19/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
1770/19/VIII/P - udzielenia dotacji Gdyńskiemu Centrum Kultury
1771/19/VIII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni
1772/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.
1773/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 18 w Gdyni
1774/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 18 w Gdyni
1775/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020