Z dnia 2019-11-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2019 r. w sprawie:

1573/19/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
1574/19/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019