Z dnia 2019-11-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.11.2019 r. w sprawie:

1525/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
1526/19/VIII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020
1527/19/VIII/M - wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy o partnerstwie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór nowego Partnera w celu wspólnej realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)” /MP/
1528/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
1529/19/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: „Prowadzenie konsultacji dietetyka medycznego na rzecz dzieci - mieszkańców Gdyni – pacjentów Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni”
1530/19/VIII/S - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej pn. „Turniej Mini Hokeja na Lodzie rocznik 2010/2011”
1531/19/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
1532/19/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
1533/19/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Samopomocy w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
1534/19/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 1 oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
1535/19/VIII/M - udzielenia rekompensaty za brak ogrzewania w najbliższym sezonie grzewczym w budynku położonym w Gdyni przy ulicy Arciszewskich 23
1536/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1537/19/VIII/P - sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 3A, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – na czas oznaczony 10 lat
1538/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości położonej przy ul. Korzennej
1539/19/VIII/P - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy CHWARZNO-WICZLINO
1540/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019