Z dnia 2019-10-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.10.2019 r. w sprawie:

1448/19/VIII/S - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
1449/19/VIII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 35 w Gdyni
1450/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz osobom wykonującym prace zlecone
1451/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa
1452/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Gdyni
1453/19/VIII/P - ogłoszenia I edycji Nagrody im. Piotra Pawłowskiego
1454/19/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku"
1455/19/VIII/R - przekazania w administrowanie Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni
1456/19/VIII/R - przekazania w administrowanie Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Śmidowicza w Gdyni
1457/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 1033/19/VIII/R z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Tematycznego Urban Lab Gdynia do spraw społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji
1458/19/VIII/S - upoważnienia pana Wojciecha Folejewskiego dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
1460/19/VIII/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i opiekunów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do Sarospatak w ramach współpracy międzynarodowej
1461/19/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza Miasta
1462/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu w rejonie ul. Energetyków i ul. Gołębiej
1463/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Ejsmonda, przeznaczonych do wydzierżawieniana czas oznaczony 10 lat
1464/19/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali wyodrębnionych z nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 33 na najem pomieszczeń piwnicznych przy ul. Sienkiewicza 33 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1465/19/VIII/P - wydzierżawienia gruntu o pow. 830m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego/Sportowa
1466/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1467/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1467/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
1468/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 308 m2 stanowiącej część działek nr 400, nr 405, nr 404, nr 401/6, nr 401/1 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, ul. Zielonej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
1469/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy Fundacji Vademecum
1470/19/VIII/P - sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 8561/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat
1471/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Suchej
1472/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 387 m2 stanowiącej część działek nr 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
1473/19/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 roku
1474/19/VIII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2020 roku
1475/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
1476/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta położonej przy ulicy Wrzosowej 8 i przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1477/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub rodzica małych dzieci (0-7) z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami – Małe Kroki – Wielkie Rzeczy”
1478/19/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Grupa Zabawowa – czas dla rodzin Pogórze/Oksywie”
1479/19/VIII/K - podjęcia przez Zespół Radców Prawnych kroków prawnych w sprawie spadkowej
1480/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1481/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019