Z dnia 2019-10-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.10.2019 r. w sprawie:

1425/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Suchej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1426/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Wiesławy Kwiatkowskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
1427/19/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1428/19/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Gdyni
1429/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1430/19/VIII/S - zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie
1431/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie Nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 rok
1432/19/VIII/O - w sprawie refundacji organizacji Międzydzielnicowego Festynu Szkolnego
1433/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
1434/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Skweru Kościuszki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1435/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej 83A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1436/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy J.Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1437/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Starowiejskiej 24 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
1438/19/VIII/P - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 3A płożonego przy ul. Płk. Dąbka 183 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
1439/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 550 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
1440/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1441/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1442/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
1443/19/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
1444/19/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
1445/19/VIII/R - nieodpłatnego przekazania mienia przez Laboratorium Innowacji Społecznych na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
1446/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
1447/19/VIII/P - zawarcia aneksu umowy dzierżawy Nr PI/Gda/NNN/A/MZ/21/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019