Z dnia 2019-10-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.10.2019 r. w sprawie:

1410/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1411/19/VIII/K - zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2019
1412/19/VIII/K - zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1413/19/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Promocja Szkół Zawodowych poprzez placemaking, podniesienie estetyki i wprowadzenie sztuki"
1414/19/VIII/S -   przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
1415/19/VIII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w Gdyni w 2019 r.
1416/19/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 18 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb 0013 Działki Leśne
1417/19/VIII/P - określenia warunków oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczyki przeznaczonej do zamiany z osobą fizyczną
1418/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu
1419/19/VIII/P - wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 11 w kl. 43, nr 17 w 45 nr 17 w kl. 47A, nr 20 w kl. 47B położonych przy ul. Morskiej 43-47 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
1420/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy
1421/19/VIII/S - upoważnienia Kierownika Pierwszego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
1422/19/VIII/U - uruchomienia środków na realizacje dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
1423/19/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 1392/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.10.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019