Z dnia 2019-09-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.09.2019 r. w sprawie:

1304/19/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2019
1305/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1306/19/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1307/19/VIII/U - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięcia remontowego
1308/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Króla Jana III
1309/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Przemysławowi Daleckiemu - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1310/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Przemysławowi Daleckiemu - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1311/19/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Przemysławowi Daleckiemu - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1312/19/VIII/S - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych
1313/19/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
1314/19/VIII/O - zabezpieczenia środków finansowych na organizację transportu fortepianu w związku z uroczystą galą „Matura na 100%”
1315/19/VIII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
1316/19/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1317/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności w rejonie ul. Hutniczej
1318/19/VIII/P - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jantar”
1319/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
1320/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Sędziowskiej
1321/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Starochwaszczyńskiej
1322/19/VIII/R - wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pana Grzegorza Bierć, pracownika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni
1323/19/VIII/M - powołania Lidera Projektu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności oraz zespołu wdrożeniowego po stronie Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego
1324/19/VIII/M - powołania Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych
1325/19/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11
1326/19/VIII/R - realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019