Z dnia 2019-08-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2019 r. w sprawie:

1216/19/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2019
1217/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
1218/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
1219/19/VIII/K - podjęcia kroków prawnych w sprawie spadkowej przez Zespół Radców Prawnych
1220/19/VIII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Kopernika w Gdyni
1221/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Marszałka Piłsudskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
1222/19/VIII/P - akceptacji treści umowy PN/15/PNG/15/D/19 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa (część działki nr 2067 obręb 0022 Orłowo)
1223/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1224/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leśnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
1225/19/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. Godebskiego 7
1226/19/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Hutniczej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1227/19/VIII/R - realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 dotowanego z państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1228/19/VIII/R - udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gdyni do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i wykonania umowy, związanych z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach programu „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni”
1229/19/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1230/19/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o wspólnej realizacji inwestycji "Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni" z Inwestorem Prywatnym
1231/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019